ไม่มีวิศวกรรมสาขาใด...
มีชีวิตผจญภัยเท่า
- วิศวกรรมธรณี -

CONTACT US

Geological Engineering Program,

School of Geotechnology,
Institute of Engineering, Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima, 30000 Thailand

geoengsut.ac.th

66-44-224441

66-44-224611

  • facebook

Thanks for submitting!