- วิศวกรรมธรณี -
Geological Engineering

การศึกษาเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้ในงานสำรวจ ประเมินและออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และควบคุมสายงานด้านวิศวกรรม

LATEST NEWS

พระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๓


 

news.jpg

รางวัล BEST PAPER AWARD ในการประชุมวิชาการนานาชาติ THE 12TH SEATUC ประเทศอินโดนีเซีย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา หล้าหิบ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี หลักสูตร วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โปรแกรมวิศวกรรมธรณี) โดยมี ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร เป็นที่ปรึกษา 
 

ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น BEST PAPER AWARD หัวข้อผลงาน EFFECT OF MINE SUBSIDENCE ON MECHANICAL INTEGRITY OF CEMENT SEALS IN NEARBY BOREHOLES ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th SEATUC Symposium – Engineering Education and Research for Sustainable Developmen, by Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Yogyakarta 12-13, March 2018

25552344_1947459335502771_8571722424112078184_n.png

SUT GEO CAMP II :: ตอน ปริศนาใต้พิภพ

จบไปแล้วกับกิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีครั้งที่ 2 คงได้รับทั้งความสนุก ความโหด มันส์ เหนื่อยกันถ้วนหน้า ขอให้น้องๆเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนที่สมัครค่ายนี้กันเข้ามา ทำให้เราได้มีโอกาสมาพบกัน สุดท้ายขอให้น้องๆค้นพบตัวเองได้ไวๆ เดินทางตามฝันที่ตัวเองวาดไว้ พี่ๆทุกคนในค่ายคอยเป็นกำลังใจให้เสมอครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ

พระราชกฤษฎีกา.jpg
ประเมิณรคุณภาพจาก สกว.jpg

ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิศวกรรมธรณี ปี พ.ศ. 2557 โดย สกว.

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีได้รับการประเมินผลงานเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู่ระดับคะแนน TRF Index = 3.5

PDF
27023388_1775317945834321_8723184036110464677_o.jpg

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ออกภาคสนามทัศนศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ออกภาคสนามทัศนศึกษา
รายวิชา Structural Geomorphology 2/2560

#ห้องเรียนธรรมชาติ
#การเดินทางคือการเรียนรู้

CONTACT US

Geological Engineering Program,

School of Geotechnology,
Institute of Engineering, Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima, 30000 Thailand

geoengsut.ac.th

66-44-224441

Thanks for submitting!